Aksel Grinaker 
t
lf. 95 07 08 19 
E-post: aksel@lygnalia.no


Liv Ragnhild Heier
t
lf. 900 60 516
E-post: liv@lygnalia.no

  • Facebook
  • Instagram

Følg oss på Facebook og Instagram

Tomtekart og priser felt A - Badstulia
over
210

 tomter

 solgt!

Tomtene er fra 0,8 til 1,7 mål.
Oppdatert 08/04-20

Ledige tomter til salgs

KAMPANJETOMTER

466  490 000

​467  RESERVERT (490 000)

468  490 000

471  RESERVERT (690 000)

473  490 000

474  490 000

494  690 000

ORDINÆRE TOMTER

375  750 000

376  750 000

377  770 000 

418 850 000

477  830 000

478  830 000

479  800 000

487  850 000

488  850 000

489  850 000

490  800 000

ORDINÆRE TOMTER

497  650 000

498  700 000

499  750 000

503  700 000

508  700 000

509  650 000

510  650 000

513  600 000

514  RESERVERT (650 000)

517  700 000

518  700 000

520  700 000

521  750 000

522  750 000

523  750 000

524  800 000

525  900 000

526  1 100 000

527  600 000

528  800 000

529  950 000

530  1 100 000

533  700 000

536  800 000

537  750 000

538  750 000

Tomtekart og priser felt B - Badstuåsen

Tomter til salgs - byggeklare høsten-20

600     640 000

601     640 000

602     700 000

603     700 000

604     800 000

605     950 000

606     RESERVERT (900 000)

607     900 000

608  1 200 000

609  1 500 000

610  1 500 000

611  1 300 000

612  1 300 000

613  1 300 000

614  RESERVERT (1 200 000)

615  SOLGT

616   640 000

617   SOLGT

618   800 000

619   700 000

620   SOLGT

621   SOLGT

 

622    750 000

623    800 000

624    850 000

625    750 000

​626    SOLGT

627     650 000

628  1 000 000

629    SOLGT

630     900 000

 

631     700 000

632     800 000

633     700 000

634  1 100 000 

635  1 200 000

636     650 000

637  590 000

638  640 000

639  590 000

640  590 000

641  590 000

642  590 000 

643  590 000

644  640 000

 

NB! maks 140 kvm

bebygget areal på disse 8 tomtene.

Visning hver dag etter avtale. Ta kontakt!

Tomtene er fra 0,6 til 1,5 mål.
Oppdatert 02/04-20