Tomtekart og priser felt A - Badstulia
over
220

 tomter

 solgt!

Tomtene er fra 0,8 til 1,7 mål.
Oppdatert 04/07-20

Ledige tomter til salgs

KAMPANJETOMTER

375  590 000

376  RESERVERT (590 000)

377  RESERVERT (610 000) 

418  690 000

 

488  690 000

490  640 000

494  640 000

508  610 000

509  590 000

510  590 000

ORDINÆRE TOMTER

478  830 000

479  800 000

497  650 000

498  700 000

499  750 000

503  700 000

ORDINÆRE TOMTER

514  RESERVERT (650 000)

518  RESERVERT (700 000)

520  RESERVERT (700 000)

521  RESERVERT (750 000)

522  750 000

523  750 000

524  800 000

525  900 000

529  950 000

538  750 000

505  900 000*

506  900 000*

607  900 000*

*Selges via DNB

Tomtekart og priser felt B - Badstuåsen

Tomter til salgs - byggeklare høsten-20

600     640 000

601     640 000

602     700 000

603     700 000

604     800 000

605     SOLGT

606     900 000

607     900 000

608  1 200 000

609  1 500 000

610  1 500 000

611  1 300 000

612  1 300 000

613  1 300 000

614  1 200 000

615  SOLGT

616   640 000

617   SOLGT

618   RESERVERT (800 000)

619   700 000

620   SOLGT

621   SOLGT

 

622    750 000

623    800 000

624    850 000

625    750 000

​626    SOLGT

627     650 000

628   1 000 000

629    SOLGT

630     900 000

 

631     700 000

632     800 000

633     700 000

634  1.100.000 

635    SOLGT

636    SOLGT

637  590 000

638  640 000

639  590 000

640  590 000

641  590 000

642  590 000 

643  590 000

644  640 000

 

NB! maks 140 kvm

bebygget areal på disse 8 tomtene.

Visning hver dag etter avtale. Ta kontakt!

Tomtene er fra 0,6 til 1,5 mål.
Oppdatert 04/07-20


Aksel Grinaker 
t
lf. 95 07 08 19 
E-post: aksel@lygnalia.no


Liv Ragnhild Heier
t
lf. 900 60 516
E-post: liv@lygnalia.no

  • Facebook
  • Instagram

Følg oss på Facebook og Instagram