Tomtekart og priser felt A - Badstulia
over
250

 tomter

 solgt!

Tomtene er fra 0,8 til 1,7 mål.
Oppdatert 22/09-20

Ledige tomter til salgs

KAMPANJETOMTER

488  690 000

509  590 000

ORDINÆRE TOMTER

478  830 000

479  800 000

497  RESERVERT (650 000)

498  700 000

503  700 000

ORDINÆRE TOMTER

520  700 000

522  750 000

523  750 000

529  950 000

505  900 000*

506  900 000*

607  900 000*

*Selges via DNB

Tomtekart og priser felt B - Badstuåsen

Tomter til salgs - byggeklare 1.des-20

600     640 000

601     640 000

602     700 000

603     700 000

604     SOLGT

605     SOLGT

606     SOLGT

607     SOLGT

608   1 200 000

609  SOLGT

610  1 500 000

611  1 300 000

612  SOLGT

613  1 300 000

614  1 200 000

615   SOLGT

616   640 000

617   SOLGT

618   SOLGT

619   700 000

620   SOLGT

621   SOLGT

 

622    750 000

623    800 000

624    850 000

625    750 000

​626    SOLGT

627     SOLGT

628     1 000 000

629     SOLGT

630     900 000

 

631     700 000

632     800 000

633     700 000

634  1 100 000 

635    SOLGT

636    SOLGT

637  590 000

638  640 000

639  SOLGT

640  590 000

641  RESERVERT (590 000)

642  RESERVERT (590 000) 

643  SOLGT

644  RESERVERT (640 000)

 

NB! maks 140 kvm

bebygget areal på disse 8 tomtene.

Visning hver dag etter avtale. Ta kontakt!

Tomtene er fra 0,6 til 1,5 mål.
Oppdatert 25/09-20


Aksel Grinaker 
t
lf. 95 07 08 19 
E-post: aksel@lygnalia.no


Liv Ragnhild Heier
t
lf. 900 60 516
E-post: liv@lygnalia.no

  • Facebook
  • Instagram

Følg oss på Facebook og Instagram