Områdereguleringsplan for Lygna Sør
lygnalia-felta-f.png

Områdereguleringsplanen for Lygna Sør omfatter våre tomtefelt A, B, C, D, E og F, samt felt 5 som vi eier sammen med Brandbu og Tingelstad Allmenning. 

Felt A Badstulia bestående av 245 tomter er ferdig utbygget og alle tomtene er solgt. Det kommer noen hytter for salg utover året. 

Felt B Badstuåsen med 45 tomter er ferdig utbygget og utsolgt! 

Felt C Spranglia har godkjent reguleringsplan for 53 tomter, og er byggeklart. Se ledige tomter her.  

Felt D og felt 5 er under regulering.

Felt D Sprangåsen består av 65 tomter, disse er merket med tomtenummer ute i feltet. Se ledige tomter og priser i Sprangåsen her. 

 

Vi tar imot reservasjon av tomter frem til reguleringsplanen er vedtatt i kommunen.
Ved reservasjon innbetales et reservasjonsgebyr på 10.000,- Reservasjon står til reguleringsplanen er vedtatt, deretter inngås kjøpekontrakt. 

Ved overtagelse av tomten (når infrastruktur er klar), betales prisen på tomten minus reservasjonsgebyret. 

 

Vi ønsker å starte opp med infrastruktur (vei, vann, avløp) så snart som mulig, men prosessen avhenger av hvor raskt kommunen behandler reguleringsplanen.

Vårt mål er å ha byggeklare tomter til sommeren 2023, men vi kommer tilbake til videre fremdrift.

Sprangåsen
Spranglia
Tomtekart felt A - Badstulia
Tomtekart felt B - Badstuåsen
TomtekartA.png
alle
245

 tomtene

 solgt!

Tomtene er fra 0,8 til 1,7 mål.
Oppdatert 04/03-21

Tomtene er fra 0,6 til 1,5 mål.
Oppdatert 02/03-21

feltB.png
alle
45

 tomtene

 solgt!

Visning hver dag etter avtale. Ta kontakt!