Områdereguleringsplan for Lygna sør

Områdereguleringsplanen for Lygna Sør omfatter våre tomtefelt A, B, C, D, E og F, samt felt 5 som vi eier sammen med Brandbu og Tingelstad Allmenning. 

Felt A Badstulia bestående av 245 tomter er ferdig utbygget og alle tomtene er solgt. Det kommer noen hytter for salg utover året. 

Felt B Badstuåsen med 45 tomter er ferdig utbygget og utsolgt! 

Felt C Spranglia er planlagt med 53 tomter og under detaljregulering, og åpent for reservasjon av tomter. 

Felt D og felt 5 vil bli regulert forløpende etter felt C.

Reguleringsplan for felt C Spranglia ligger inne til sluttbehandling hos Gran kommune.

 

9/6-21: Vi har fått tillatelse til å starte opp med infrastruktur i feltet i påvente av slutt-behandlingen, og de første maskinene vil starte i løpet av kort tid. Tomtene skal være byggeklare senest 1.mai 2022.

Tomtene er merket med tomtenummer ute i terrenget, og det er åpent for reservasjon av tomter i påvente av godkjent reguleringsplan. 

Tomtene vil stå reservert til vi kan inngå kjøpekontrakt når reguleringsplanen er endelig vedtatt. 

Tomtekart felt C - Spranglia

17.09.2021

feltC-ny.png

Tomt    Pris

645       800 000

646       770 000 *

647       770 000

648       900 000

649    1 000 000

650       850 000

 

651    1 400 000

652    1 200 000

653    1 200 000

654    1 200 000

655    1 000 000

656    1 000 000 *

657    1 000 000 *

658    1 200 000

659       800 000 

660       800 000 * 

661       900 000 *

662    1 050 000

663    1 400 000

664    1 300 000

665    1 300 000 *

 

666       950 000

667    1 000 000 *

668    1 100 000 *

 

669       950 000

670       770 000

671       950 000

672    1 600 000

673    1 600 000 *

Tomt    Pris

674    1 600 000 

675    1 500 000 *

676    1 500 000 *

 

677    1 100 000 *

678       950 000 *

679    1 000 000 *

680    1 100 000 *

681    1 100 000 *

682       900 000 *

683    1 100 000

684       950 000 *

 

685    1 800 000

686    2 000 000

687    1 900 000

688    1 500 000

689    1 500 000 

690    1 700 000  

691    1 600 000

692    1 850 000

693    1 200 000 *

694       950 000 *

 

695    1 200 000 *

696    1 200 000 *

697       800 000

Illustrasjonskart Spranglia felt C
FeltC.png

Utdrag fra reguleringsbestemmelsene slik de er foreslått til kommunen:

 

Tomter markert med * regnes som små hyttetomter, dvs de er mindre enn 800 m2. 

På små tomter tillates maks BYA = 140 m2. Det tillates oppført 2 bygninger pr tomt. Hytte, uthus/garasje. Sidebygning skal ikke være større enn 25 m2. 1 parkeringsplass på 18 m2 skal medregnes i tillatt BYA.

 

På store tomter (over 800 m2) tillates maks BYA = 220 m2. Det tillates oppført 3 bygninger pr tomt. 

Hytte, anneks og uthus/garasje. Sidebygning skal ikke være større enn 50 m2. 2 parkeringsplasser på totalt 36 m2 skal medregnes i tillatt BYA.

 

Det kan bygges terrasse på maks 40 m2 for både små og store tomter. Terrassen skal inngå i BYA. Maks BYA med terrasse er 260 m2 for store tomter og 180 m2 for små tomter. Terrassen skal ikke ligge høyere enn 0,5 meter over terreng.

Tomtekart felt A - Badstulia
TomtekartA.png
alle
245

 tomtene

 solgt!

Tomtene er fra 0,8 til 1,7 mål.
Oppdatert 04/03-21

Tomtekart felt B - Badstuåsen

Tomtene er fra 0,6 til 1,5 mål.
Oppdatert 02/03-21

alle
45

 tomtene

 solgt!

Visning hver dag etter avtale. Ta kontakt!