Spranglia felt C

Spranglia felt C ligger i fin helling ved siden av Badstuåsen felt B i Lygnalia.

Feltet har 53 tomter, som varierer i tomtestørrelse fra 600 m2 til 1400m2.

Små tomter under 800 m2 kan bebygges med inntil 140 m2 BYA (2 enheter, mens tomtene over 800 m2 kan bebygges md inntil 220 m2 (maks 3 enheter). Alle tomter kan i tillegg ha 40 m2 terrasse. 

 

Feltet er ferdig opparbeidet med vei, vann og avløp samt strøm og fiber i tomtegrensen.  

Alle tomtene er merket med tomtenummer. For å se på tomtene på ukedag ber vi om at dere tar kontakt, da det vil pågå noe anleggsarbeid på veien ut mai måned. På ettermiddag og helg er det åpent for å  komme uten avtale. 

Tomtekart felt C Spranglia

Oppdatert 08.08.22

Lygna3.jpg
feltC-ny.png

Tomt    Pris

645       SOLGT

646       SOLGT

647       SOLGT

648       SOLGT

649       SOLGT

650       SOLGT

 

651    1 400 000

652     SOLGT

653     SOLGT

654     SOLGT

655     SOLGT

656     SOLGT

657     SOLGT

658     SOLGT

659     SOLGT 

660     SOLGT 

661     SOLGT

662     SOLGT

663    1 400 000

664     SOLGT

665     PROSJEKT

 

666     950 000

667    SOLGT

668    SOLGT

 

669    SOLGT

670    SOLGT

671    SOLGT

672    SOLGT

673    SOLGT

Tomt    Pris

674    SOLGT 

675    1 300 000 

676    1 300 000 

 

677    SOLGT

678    SOLGT

679    890 000 

680    1 100 000 

681    SOLGT

682     890 000 

683     SOLGT

684     SOLGT

 

685    SOLGT

686    SOLGT

687    1 900 000

688    SOLGT

689    SOLGT 

690    1 700 000  

691    SOLGT

692    SOLGT

693    SOLGT

694    SOLGT

 

695    990 000

696    SOLGT

697    PROSJEKT 

Illustrasjonskart felt C
Skjermbilde 2022-05-25 kl. 13.27.09.png