Miljøtorg Lygnalia
Lygnalia først ute med miljøtorg

Hadeland og Ringerike Avfallsselskap (HRA) åpnet i februar 2021 det aller første miljøtorget i distriktet her i Lygnalia. Det betyr at det er full kildesortering av husholdningsavfall for hyttene hos oss.

 

Miljøtorget i Lygnalia er et pilotprosjekt for HRA, og erfaringer fra kildesorteringen i Lygnalia legger grunnlaget for full kildesortering på Hadeland og Ringerike i løpet av 2023. Det er i tråd med nye EU-regler og bærekraftsmål om å redusere avfallsmengden gjennom blant annet materialgjenvinning og ombruk.

 

På miljøtorget sorterer du

  • Matavfall

  • Papp, papir og kartong

  • Glass- og metallemballasje

  • Plastemballasje

  • Restavfall

 

Last ned sorteringsguide her

Eller sjekk sortere.no!

 

Miljøtorget ligger nært Storstua, og er et stort og oversiktlig område med flere beholdere av hver avfallstype. Vi er glade for å erstatte containerløsningen med et flott og framtidsrettet miljøtorg. Det bidrar både til økt gjenvinning, og at langt mindre avfall havner i omgivelsene våre på Lygna.

 

Lukene i beholderne har begrenset størrelse, og større gjenstander får ikke plass her. De frakter du til nærmeste gjenvinningsstasjon, en ti minutters kjøretur fra Lygna.

 

Åpningstider og informasjon om Mohagen gjenvinningsstasjon finner du her.